Loại bỏ tập tin chuyển chậm với các nền tảng FileCatalyst, tạo điều kiện cho các tập tin của bất kỳ kích thước hoặc định dạng sẽ được gửi ở tốc độ rực lên đến 10 Gbps trên toàn mạng lưới toàn cầu. Được miễn dịch để mất gói và độ trễ, Giải pháp FileCatalyst đạt được tốc độ truyền hàng trăm lần nhanh hơn so với FTP trong khi đảm bảo việc cung cấp đáng tin cậy và an toàn của tập tin với kích thước vào các terabyte. Các phần mềm chỉ FileCatalyst tiếp cận để nộp chuyển cũng đơn giản hóa sự hợp tác quốc tế, nhanh chóng chia sẻ dữ liệu giữa các thành phố lớn, nước, và thậm chí cả lục địa - tìm hiểu làm thế nào đây.

File Transfer Acceleration

Tìm hiểu thêm về công nghệ tăng tốc & amp; xem làm thế nào nó sẽ có lợi cho tổ chức của bạn.

Các FileCatalyst Platform

Khám phá các tính năng độc đáo trong mỗi FileCatalyst nhanh & amp; giải pháp quản lý việc truyền.

Yêu cầu Trial

Yêu cầu đầy đủ chức năng, tự do 30 ngày FileCatalyst thử nghiệm.