FileCatalyst cam kết cung cấp cho khách hàng với mức độ cao nhất hỗ trợ khách hàng trong ngành. Bằng cách cung cấp tương tác đáp ứng và cá nhân thông qua hỗ trợ khách hàng, chúng tôi đảm bảo khách hàng của chúng tôi đạt được mục tiêu của họ và đạt được giá trị nhất có thể từ nền tảng FileCatalyst. Từ đánh giá ban đầu, để triển khai, để hỗ trợ liên tục, chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng nhanh chóng và thân thiện và khách hàng của chúng tôi thường xuyên được truy cập vào một nhà phát triển hoặc kỹ sư hỗ trợ mức độ cao hơn tất cả trong cuộc gọi điện thoại tương tự.