Lượng thông tin bị bắt trong chăm sóc sức khỏe là đáng kinh ngạc - và phát triển mỗi ngày. Từ hình ảnh y tế cho dữ liệu và bệnh nhân gen hồ sơ, các thông tin quan trọng được tạo ra trong lĩnh vực này có dạng dữ liệu khổng lồ mà thường chậm và không đáng tin cậy để chuyển khi chia sẻ thông tin để phân tích. phần mềm FileCatalyst cung cấp một cách nhanh chóng và đáng tin cậy chuyển thông tin này, đảm bảo nó được theo dõi và đảm bảo trong quá trình chuyển, bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân và phân tích bảo mật.

Lợi ích Acceleration File Transfer

  • Chuyển bộ dữ liệu y tế lớn một cách nhanh chóng, giữa các thành phố, quốc gia, và thậm chí cả lục địa
  • chuyển file an toàn, đảm bảo thông tin bí mật trong các tập tin chuyển giao được bảo vệ với mã hóa AES sử dụng chuẩn công nghiệp và SSL, giúp đáp ứng nhiệm vụ như SOX, GLBA, và HIPAA
  • Phối hợp hiệu quả trong khi phân tích bằng cách theo dõi chuyển file, đảm bảo giao hàng thành công
  • Tăng độ tin cậy của chuyển file, tối ưu hóa việc sử dụng băng thông bất kể điều kiện mạng