Chúng tôi đã tạo ra thế hệ tiếp theo của Chương trình Liên minh FileCatalyst, được thiết kế để tăng cường hơn nữa khả năng tạo ra và tận dụng hiệu quả quan hệ đối tác trên toàn thế giới. Thúc đẩy bởi nhu cầu toàn cầu đối với phần mềm FileCatalyst, chương trình tăng cường này bao gồm thông tin và các công cụ cho các đối tác được hưởng lợi từ một nguồn có giá trị và toàn diện về kinh doanh, tiếp thị, và các nguồn lực kỹ thuật và thông tin, bao gồm các tính năng mới, đào tạo, công cụ bán hàng, cơ hội liên minh lớn hơn, và một mới cổng thông tin thành viên FileCatalyst Alliance.

Để biết thông tin chi tiết hơn về việc hợp tác với FileCatalyst và / hoặc nhận được quyền truy cập vào cổng thông tin đối tác, hãy cứ tự nhiên liên hệ với chúng tôi