Velké údaje v průmyslu se stávají stále rostoucím problémem a otázky, co dělat a jak přesouvat tato velká data, se stávají přední a střediskem, neboť profesionálové v oblasti IT bojují o přesun těchto velkých dat a zároveň udržují efektivitu svých organizací.

Platforma FileCatalyst funguje v mnoha průmyslových odvětvích a nabízí jedinečné potřeby přenosu souborů pro klienty ve všech oblastech, od médií až po zdravotnictví. Každá organizace, která zpracovává velké objemy informací, těží ze technologie akcelerace FileCatalyst, aby zvýšila přenosové rychlosti a zajistila spolehlivost a bezpečnost při jejich přenosu pokaždé.