FileCatalyst Solution Papers

Logika FileCatalyst & Scale

Publikováno v: Solution Papers | 0

Scale Logic Inc. je globální distribuční společnost s přidanou hodnotou zaměřenou na infrastrukturu úložišť a sítí. Přinášíme našim partnerům hodnotu tím, že budeme vytvářet sadu produktů a služeb, které pomohou efektivně a efektivně měnit jejich podnikání. Naše prodeje a ... Více

FileCatalyst & Azure

Publikováno v: Solution Papers | 0

Microsoft Azure je otevřená a flexibilní cloudová platforma, která umožňuje rychle vytvářet, nasazovat, měřit a spravovat aplikace v globální síti datových center společnosti Microsoft. Aplikace můžete vytvářet pomocí více jazyků, nástrojů a rámců. Přesouvá data ... Více

FileCatalyst a Telestream Vantage

Publikováno v: Solution Papers | 0

Společnost Vantage spolupracuje se systémem FileCatalyst prostřednictvím volitelných služeb Vantage FileCatalyst a akcí doručení pracovních postupů. Použití funkce Vantage FileCatalyst v pracovním postupu Vantage umožňuje automatické doručování médií a souvisejících souborů přímo na určené servery FileCatalyst. FileCatalyst je schopen urychlit pohyb souborů v každém pracovním postupu Vantage ... Více

FileCatalyst & Tektronix

Publikováno v: Solution Papers | 0

Aurora je automatizovaný nástroj QC založený na souborech, na který se můžete spolehnout v pracovním postupu FileCatalyst® pro přenos souborů, který identifikuje veškeré problémy s vizuálními, zvukovými nebo metadatami po požití a před distribucí. Tektronix se zaměřuje na minimalizaci falešných pozitiv a vysokého stupně korelace s ... Více

FileCatalyst & Scalace

Publikováno v: Solution Papers | 0

Oblast médií a zábavy se vyznačuje rychlou a trvalou technologickou inovací. Celovečerní filmová tvorba se stala plně digitalizovanou, rozlišení 4K se stalo standardním a 8K je za rohem. Mediální produkce se stále více stává globálním ... Více

1 2 3 4