FileCatalyst Central na první pohled

• Zobrazit a upřednostnit probíhající přenosy v reálném čase •
• Vytvořit vlastní reporty přenosu souborů
• Sledujte stav nasazení s alarmy •
• Vzdálená konfigurace jednotlivých uzlů
• vzdáleně spouštět uzel k přenosům uzlů
• Vytvořte SNMP pasti nebo emailové poplachy •

Podívejte se blíže na FileCatalyst Central

Centrální mapové rozhraní

Centrals Remote Admin - Hotfolder

TransferAgent Node Transfers

Zpráva o činnosti uzlu

Vyhledávání centrální funkce

Aktivita Centrálního uzlu

Centrální alarmy

Centrální vzdálený administrátor