SỰ KIỆN TUYỆT VỜI

Thông báo từ Nhóm FileCatalyst,

Do những hạn chế của năm nay, chúng tôi sẽ không tham dự bất kỳ triển lãm thương mại trực tiếp nào. Thay vào đó, bạn có thể tìm thấy chúng tôi trực tuyến tại một số triển lãm giao dịch ảo được liệt kê bên dưới. Chúng tôi mong được gặp bạn vào năm 2021.