Kết quả

Thời gian truyền tệp Sử dụng băng thông
FileCatalyst
 
 
TCP
 
 
FileCatalyst có mô hình cấp phép 2 cho phù hợp với nhu cầu của bạn:

Không có chi phí trả trước. Làm bao nhiêu trả bấy nhiêu! (chuyển khoản này sẽ có giá khoảng  USD).

Giấy phép vĩnh viễn, không có phí chuyển dữ liệu bổ sung.

Ngoài ra còn có cách 2 để thử FileCatalyst cho chính mình:

Chưa sẵn sàng nói chuyện với ai đó? Bản dùng thử tự lái của chúng tôi cho phép bạn sử dụng phiên bản đặc biệt của Máy chủ FileC Lúc sinh.

Hãy để Đại diện bán hàng chỉ cho bạn mọi thứ FileCirthyst cung cấp và thiết lập cho bạn một bản dùng thử giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn.

Khu vực đầu ra (dev)

© FileCatalyst 2018