TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Hội thảo trên web sắp tới

Kiểm tra lại sớm cho hội thảo trên web tiếp theo của chúng tôi.

Hội thảo trên web nổi bật

Tham gia đồng sáng lập và chủ tịch của FileC Lúc sinh, John Tkaczewski, cho một hội thảo trên web sẽ giới thiệu cho bạn về toàn bộ FileC Lúc sinh, giải thích lý do tại sao giao thức dựa trên UDP của chúng tôi vượt trội so với FTP truyền thống và giới thiệu cho bạn bộ giải pháp của chúng tôi: FileCirthyst Direct, FileC Lúc sinh Trung tâm sinh sản. Nếu tổ chức của bạn đang làm việc với các bộ dữ liệu lớn một cách thường xuyên, đấu tranh với các giới hạn kích thước của tệp đính kèm email hoặc mất kiểm soát và khả năng hiển thị của việc chuyển tệp tổ chức của bạn, thì đây là một hội thảo trực tuyến dành cho bạn.

Xem hội thảo trên web

Trong hội thảo trực tuyến này, Chủ tịch và đồng sáng lập John Tkaczewski thảo luận về sự khác biệt giữa FTP và công nghệ FileC Lúc sinh và cách FileC Lúc sinh trực tiếp có thể cung cấp độ tin cậy và bảo mật, ngoài khả năng tăng tốc.

Xem hội thảo trên web

Hội thảo trên web này sẽ giải thích cách thức WorkCirthyst Workflow có thể đơn giản hóa việc trao đổi tệp và tăng năng suất bằng cách hợp lý hóa việc chia sẻ và gửi tệp. Ngoài ra, nó cũng sẽ bao gồm cách bạn có thể tích hợp luồng công việc FileC Lúc sinh trực tiếp vào cơ sở hạ tầng công ty của bạn để giúp gửi và nhận tệp dễ dàng.

Xem hội thảo trên web

Tham gia đồng sáng lập và chủ tịch của FileC Lúc sinh, John Tkaczewski, cho một hội thảo trên web sẽ giới thiệu cho bạn về toàn bộ FileC Lúc sinh, giải thích lý do tại sao giao thức dựa trên UDP của chúng tôi vượt trội so với FTP truyền thống và giới thiệu cho bạn bộ giải pháp của chúng tôi: FileCirthyst Direct, FileC Lúc sinh Trung tâm sinh sản. Nếu tổ chức của bạn đang làm việc với các bộ dữ liệu lớn một cách thường xuyên, đấu tranh với các giới hạn kích thước của tệp đính kèm email hoặc mất kiểm soát và khả năng hiển thị của việc chuyển tệp tổ chức của bạn, thì đây là một hội thảo trực tuyến dành cho bạn.

Xem hội thảo trên web

FileCatalyst vui mừng thông báo rằng chúng ta đang chào đón năm mới với sự ra mắt của một dịch vụ hoàn toàn mới - FileCatalyst Spaces. Sự ra mắt của FileCatalyst Spaces đánh dấu một kỷ nguyên mới cho FileCatalyst. FileCatalyst Spaces là một dịch vụ được quản lý và lưu trữ hoàn toàn cho phép các công ty chia sẻ tệp ở tốc độ dòng đầy đủ bằng cách sử dụng các thuật toán truyền tệp nhanh đã được cấp bằng sáng chế của FileCatalyst mà không phải trả trước phần mềm.

Xem hội thảo trên web

FileCatalyst Webinar Archives